Hvad er EFT ?

En af de metoder jeg anvender er Emotionel Freedom Technique også kaldet EFT. I nedenstående vil jeg kort fortælle dig lidt om, hvad EFT er for en metode, og hvad den kan bruges til. Bemærk venligst at informationen her ikke er fyldestgørende.

EFT kaldes også at “tappe” eller “banke”. Og hvad er det så. Den korteste version er, at det er en følelsesmæssig version af akupunktur uden nåle.

Tanken bag, er at alle lavt vibrerende følelser (ofte betegnet negative følelser) kommer efter en forstyrrelse i kroppens energisystem – Chi.

EFT er en videreudvikling af TFT (Tankefeltterapi). TFT er udviklet af den amerikanske psykolog Roger Callahan i 1979. Han fandt ud af, at ved at tappe på forskellige af meridianernes endepunkter, så skete der noget. Han havde en kvindelig klient, som havde angst for vand, og en dag nævnte hun, at hun fik denne her forfærdelige følelse i sin mave, når hun tænkte på vand. Roger vidste fra det kinesiske akupunktursystem, at mavemeridianens endepunkt sidder under øjet, og han tænkte, det måske kunne ændre på hendes følelse i maven, hvis hun tappede på dette punkt. Få minutter efter var den forfærdelige følelse i hendes mave væk! Hun var ikke længere bange for vand. Roger Callahan udviklede på baggrund af denne oplevelse, metoden TFT. I TFT tapper du på punkterne i en bestemt rækkefølge, alt efter hvad din udfordring er. Hvis du fx har angst, så er det en rækkefølge, men har du problemer med afhængighed, så er det en anden rækkefølge.

En af Rogers elever – Gary Craig – fandt i 1990’erne ud af, at det vigtigste faktisk var at tappe på punkterne – ikke så meget, hvilken rækkefølge det gøres i, så han videreudviklede TFT til EFT. Her tappes der på alle hovedmeridianernes endepunkter i den samme rækkefølge og det uagtet, hvilken problemstilling klienten har.

Derfor er dette redskab en fantastisk hjælp til selv-hjælp. Når du har lært punkterne at kende, har du altid et redskab ved hånden til at hjælpe dig.

Det er en metode som er beroligende, og som gør, at du tænker og føler mere klart, i forhold til den udfordring du står med.

Metoden er skånsom og yderst effektiv til at ændre på tankemønstre, blokeringer og overbevisninger, som forhindrer dig i at have et optimalt liv, hvad enten det er fysisk eller psykisk.

Du tapper på bestemte punkter på kroppen samtidig med, at du fokusere på og mærker ind i de følelser, som din udfordring giver. Tappingen gør at kroppens energisystem balanceres i forhold til den specifikke udfordring.

EFT er et værktøj, som du med det samme kan tage med hjem og bruge på dig selv. Du bliver derfor selv en meget aktiv deltager i, at afhjælpe de udfordringer du står med.

EFT bruges til mange forskellige ting, men har især vist stor effekt over for stress, angst, depression, traumer, fobier, afhængighed, vægttab, smerter og meget andet.

EFT kan ikke erstatte medicinering eller almen lægehjælp, men kan være et supplement til den behandling du eventuelt måtte være i gang med.